Araştırma Görevlileri

Öğr.Gör. Ali Rıfat ÜNAL

L.: Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Türkiye
Y.L./DR.: Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Türkiye
Araştırma Alanları: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Testi ve Kontrolü, Tahribatsız Muayeneler, Kompozitler, Polimerik Malzemeler, Biyomalzemeler, Malzeme Karakterizasyonu, Nanomalzemeler, Mühendislik ve Teknoloji

 

Öğr.Gör.Dr. Aysu AYDINOĞLU

L.: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye
Y.L./DR.: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Türkiye / Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik, Türkiye / Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Türkiye
Araştırma Alanları: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Öğr.Gör.Dr. Yahya BAYRAK

L.: Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalürji Ve Malzeme Mühendisliği, Türkiye
Y.L./DR.:  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalürji Ve Malzeme Mühendisliği, Türkiye

Araştırma Alanları: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Üretim Metalurjisi, Demir Dışı Metal Üretimi, Elektrometalurji, Mühendislik ve Teknoloji

 

Arş. Gör. Ozan AYDIN

L.: Gebze Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Türkiye

Arş. Gör. Utku EKİM

L.: Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Türkiye 
Y.L./DR.: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Türkiye

Arş.Gör. Zekeriya Yaşar CÖMERT

L.: Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi, Metalurji Mühendisliği, Türkiye
Y.L./DR.: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri, Malzeme Mühendisliği Ve Bilimi, Türkiye
Araştırma Alanları: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Testi ve Kontrolü, Mekanik Özellikler, Mühendislik ve Teknoloji

 

Arş.Gör. Jülide Hazal ÖZDEMİR

L.: Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Met.ve Malzeme Müh.Böl., Türkiye
Y.L./DR.: Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Met.ve Malzeme Müh.Böl., Türkiye
Araştırma Alanları: 

Arş.Gör. Mustafa BORUCU

L.: Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalürji Ve Malzeme Mühendisliği, Türkiye 
Y.L./DR.: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalürji Ve Malzeme Mühendisliği, Türkiye
Araştırma Alanları: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Malzemeler, Biyomalzemeler, Malzeme Karakterizasyonu, Nanomalzemeler

Arş.Gör. Oğuler SAZCI

L.: Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalürji Ve Malzeme Mühendisliği, Türkiye 
Y.L./DR.: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalürji Ve Malzeme Mühendisliği, Türkiye
Araştırma Alanları: 

Arş. Gör. Emre İLTER

L.: Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Türkiye 
Y.L.: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Türkiye

Arş. Gör. Serra ERSOY

L.: Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalürji Ve Malzeme Mühendisliği, Türkiye

Y.L.: Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,  Malzeme Bilimi ve Nano Mühendisliği, Türkiye

 

Arş.Gör.Dr. Aylin ALTINBAY

L.: Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği, Türkiye
Y.L./DR.: Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği / Malzeme, Türkiye
Araştırma Alanları: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Kompozitler, Biyomalzemeler, Mühendislik ve Teknoloji

Arş.Gör. Dr. Serhat ACAR

L.: Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik, Türkiye
Y.L./DR.: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği, Türkiye
Araştırma Alanları: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Üretim Metalurjisi, Döküm Prensipleri ve Teknolojileri, Mühendislik ve Teknoloji

 

Arş. Gör. Berk ÇOBAN

L.: İstanbul